รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
126 หมู่ 2   ตำบลท่าเสา  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 0864413474
Email : thasaopittayakhom.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :