ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศจากมูลนิธิยุวพัฒน์ "โครงงานคุณธรรม" (อ่าน 8) 22 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฎิบัติการภายในสถานศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม" (อ่าน 9) 17 มิ.ย. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 (อ่าน 12) 14 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 09 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 18) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 20) 31 พ.ค. 65
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 19) 31 พ.ค. 65
รณรงค์การรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (อ่าน 27) 26 พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 24) 26 พ.ค. 65
รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 18 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 25) 17 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ปรับปรุบภูมิทัศน์พร้อมจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site (อ่าน 35) 12 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการทศพล ขุนนาถ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 32) 11 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 10 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าเสาร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปี (อ่าน 24) 09 พ.ค. 65
นักเรียนเข้ารับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 35) 06 พ.ค. 65
ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 81) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 47) 24 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ช่องทางออนไลน์) (อ่าน 87) 09 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อสัญจรโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 90) 08 มี.ค. 65
ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ LQ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 52) 03 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 157) 01 มี.ค. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันยับยังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 297) 21 ก.พ. 65
กิจกรรมเวียนเทียนและถวายปัจจัย ณ วัดหนองดง เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 219) 15 ก.พ. 65
แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผอ.ธัญญภรณ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา (อ่าน 185) 14 ก.พ. 65
การทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 459) 13 ก.พ. 65
งานมุฑิตาจิต แสดงความยินดี เนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา (อ่าน 424) 12 ก.พ. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 447) 11 ก.พ. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 124) 08 ก.พ. 65
กิจกรรมค่ายลูกเสือและเดินทางไกล (อ่าน 120) 08 ก.พ. 65
Green Market พืขผักปลอดสารพิษ ออร์แกนิกท่าเสา (อ่าน 412) 30 ม.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครู สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ (อ่าน 399) 30 ม.ค. 65
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิจิตรและคณะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 353) 24 ม.ค. 65
ตรวจ ATK คณะครูและนักเรียนโรงรียนท่าเสาพิทยาคมผลเป็นลบ 100 เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 319) 20 ม.ค. 65
ตรวจ ATK ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผลเป็นลบ 100 เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 292) 19 ม.ค. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 323) 18 ม.ค. 65
คณะครูโรงเรียนท่าเสา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 66 (อ่าน 326) 16 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 389) 05 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 393) 09 ธ.ค. 64