ติดต่อเรา
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
126 หมู่ 2   ตำบลท่าเสา  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 0864413474 เบอร์โทรสาร 056638780
Email : thasaopittayakhom.school@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน