ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 แห่งด้วยกัน คือ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,17:34   อ่าน 43 ครั้ง