ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 10 ครั้ง