ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา (อ่าน 10) 21 พ.ค. 66
ขอเชิญชวนสวมใส่ชุดผ้าไทย (อ่าน 9) 20 พ.ค. 66
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 8) 15 พ.ค. 66
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ในโอกาศสำเร็จการศึกษา (อ่าน 59) 10 มี.ค. 66
ขอเชิญเเยี่ยมชม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม (อ่าน 53) 02 มี.ค. 66
ร่วมจัดนิทรรศการประกวดหมู่บ้านในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (อ่าน 52) 02 มี.ค. 66
แนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2565 (อ่าน 54) 24 ก.พ. 66
การประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายครูเอกขาดแคลน (อ่าน 52) 21 ก.พ. 66
ออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 53) 20 ก.พ. 66
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 59) 16 ก.พ. 66
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ Valentine's Day (อ่าน 56) 14 ก.พ. 66
จัดการประชุมผู้ปกครองและจัดทำข้อตกลงในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 59) 14 ก.พ. 66
ติวเข้ม O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 59) 10 ก.พ. 66
รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม (อ่าน 44) 07 ก.พ. 66
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” (อ่าน 82) 31 ม.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลงานประคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 84) 19 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 (อ่าน 78) 16 ม.ค. 66
จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 103) 30 ธ.ค. 65
พิธีลงนามถวายพระพร และเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ในเร็ววัน (อ่าน 108) 26 ธ.ค. 65
รับการนิเทศโครงงานคุณธรรมจาก คณะนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ (อ่าน 106) 21 ธ.ค. 65
การแข่งขันฟุตบอลการกุศล LAFC CHARITY DAY (อ่าน 123) 11 ธ.ค. 65
LAFC CHARITY DAY "ปันสุขให้ลูกหลาน" (อ่าน 112) 10 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 119) 02 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราขเจ้า (อ่าน 117) 28 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 18 พ.ย. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 134) 15 พ.ย. 65
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 130) 14 พ.ย. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงวันลอยกระทง (อ่าน 113) 09 พ.ย. 65
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 122) 09 พ.ย. 65
เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 116) 01 พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/65 (อ่าน 128) 31 ต.ค. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 127) 31 ต.ค. 65
การอบรมโครงการ “ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)” (อ่าน 144) 04 ต.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2) (อ่าน 155) 04 ต.ค. 65
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 157) 03 ต.ค. 65
วิพากษ์โครงงานคุณธรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 146) 30 ก.ย. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “เด็กพิจิตร คุณภาพต้องดีกว่า” (อ่าน 167) 24 ก.ย. 65
นิเทศการสอนโดยเน้นกระบวนการสอนแบบ Active Leaning (อ่าน 171) 07 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องได้พบซากนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณวนอุทยานนครไชยบวรตายเป็นจำนวนมาก (อ่าน 171) 07 ก.ย. 65
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (อ่าน 152) 05 ก.ย. 65
อบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 161) 01 ก.ย. 65
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (อ่าน 179) 25 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ (อ่าน 195) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 แห่งด้วยกัน คือ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (อ่าน 199) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 209) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 211) 27 ก.ค. 65
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ สพม.พิจิตร ครั้งที่ 1 (อ่าน 195) 23 ก.ค. 65
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 198) 22 ก.ค. 65
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา (อ่าน 178) 19 ก.ค. 65
การสนับสนุนการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า (อ่าน 203) 08 ก.ค. 65