ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “เด็กพิจิตร คุณภาพต้องดีกว่า” (อ่าน 5) 24 ก.ย. 65
นิเทศการสอนโดยเน้นกระบวนการสอนแบบ Active Leaning (อ่าน 13) 07 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องได้พบซากนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณวนอุทยานนครไชยบวรตายเป็นจำนวนมาก (อ่าน 16) 07 ก.ย. 65
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (อ่าน 12) 05 ก.ย. 65
อบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 10) 01 ก.ย. 65
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (อ่าน 31) 25 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ (อ่าน 45) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 แห่งด้วยกัน คือ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (อ่าน 43) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 55) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 63) 27 ก.ค. 65
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ สพม.พิจิตร ครั้งที่ 1 (อ่าน 53) 23 ก.ค. 65
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 22 ก.ค. 65
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา (อ่าน 45) 19 ก.ค. 65
การสนับสนุนการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า (อ่าน 61) 08 ก.ค. 65
วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 19 ปี (อ่าน 57) 07 ก.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 60) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 60) 28 มิ.ย. 65
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 66) 28 มิ.ย. 65
รับการนิเทศจากมูลนิธิยุวพัฒน์ "โครงงานคุณธรรม" (อ่าน 55) 22 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฎิบัติการภายในสถานศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม" (อ่าน 62) 17 มิ.ย. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 (อ่าน 64) 14 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 72) 09 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 70) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 78) 31 พ.ค. 65
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 77) 31 พ.ค. 65
รณรงค์การรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (อ่าน 80) 26 พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 77) 26 พ.ค. 65
รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 75) 18 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 78) 17 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ปรับปรุบภูมิทัศน์พร้อมจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site (อ่าน 84) 12 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการทศพล ขุนนาถ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 86) 11 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 82) 10 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าเสาร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปี (อ่าน 72) 09 พ.ค. 65
นักเรียนเข้ารับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 85) 06 พ.ค. 65
ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 129) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 99) 24 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ช่องทางออนไลน์) (อ่าน 127) 09 มี.ค. 65
แนะแนวศึกษาต่อสัญจรโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 141) 08 มี.ค. 65
ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ LQ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 94) 03 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 208) 01 มี.ค. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันยับยังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 347) 21 ก.พ. 65
กิจกรรมเวียนเทียนและถวายปัจจัย ณ วัดหนองดง เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 268) 15 ก.พ. 65
แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผอ.ธัญญภรณ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา (อ่าน 227) 14 ก.พ. 65
การทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 503) 13 ก.พ. 65
งานมุฑิตาจิต แสดงความยินดี เนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา (อ่าน 471) 12 ก.พ. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม (อ่าน 487) 11 ก.พ. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 168) 08 ก.พ. 65
กิจกรรมค่ายลูกเสือและเดินทางไกล (อ่าน 164) 08 ก.พ. 65
Green Market พืขผักปลอดสารพิษ ออร์แกนิกท่าเสา (อ่าน 450) 30 ม.ค. 65