กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนาตยา สุขเอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0872020307
อีเมล์ : Biology2530@gmail.com

นางกิตติรัตน์ เกตุนวม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0832132189

นางสาวปฐมพร เพ็ชรอำไพ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0869395165

นายนำชัย บุระดา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0810454842

นางสาวสายชล สาลีมน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0864197709
อีเมล์ : saychon238@outlook.co.th