ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปฐมพร เพ็ชรอำไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,21:38  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปฐมพร เพ็ชรอำไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,21:37  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..